07757119190
EDINBURGH

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKIJAŻU PERMANENTNEGO W SALONIE

AWBeautician-beauty therapy

 

 1. Wszystkie zabiegi świadczone przez Salon AWBeautician-beauty therapy wykonywane są zgodnie z zapisami poniższego regulaminu. Regulamin dostępny jest w salonie jak i na stronie www.awbeautician.co.uk

2. Korzystając z usług proponowanych przez AWBeautician-beauty therapy  akceptują Państwo regulamin bez konieczności jego podpisywania.

3. Niezastosowanie się do treści regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu za przeprowadzony zabieg.

4. Osoby niepełnoletnie(wiek 13-18 lat) mogą korzystać z oferty AWBeautician-beauty therapy tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

5. Za wykonanie każdej z usług obowiązują ceny podane w cenniku. Cennik jest dostępny na stronie internetowej www.awbeautician.co .uk oraz w gabinecie.

DEFINICJE

• Makijaż permanentny – zabieg mikropigmentacji wykonywany w celu podkreślenia urody (brwi,oczy,usta), składa się z dwóch etapów: zabieg podstawowy oraz korekta

• Zabieg podstawowy- miropigmentacja , polegająca na wprowadzeniu pigmentu do błony podstawnej naskórka, z wykorzystaniem igieł.

• Korekta- zabieg wykonywany w okresie od 4 do 8 tygodni po zabiegu podstawowym (chyba,że zalecenia linergisty będą inne), ma na celu utrwalenie efektu

• Linergistka- osoba wykonująca zabiegi z zakresu mikropigmentacji posiadająca odpowiednie umiejętności manualne, fachową wiedzę oraz doświadczenie potwierdzone właściwymi certyfikatami.

ZAPISY NA ZABIEGI KOSMETYCZNE

1. Zapisy na każdy z zabiegów odbywają się droga telefoniczną, bądź bezpośrednio w AWBeautician-beauty therapy

 2. W celu rezerwacji wyznaczonego terminu, Klient ma obowiązek wpłacić zadatek na poczet zabiegu do 3 dni roboczych od dnia w którym zapisywał się na wybrany termin.

 3. Wpłacony zadatek zostaje odliczony od finalnej ceny wybranego zabiegu.

4. W sytuacji, kiedy Klient nie zjawi się w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia o chęci jego zmiany, przynajmniej tydzień przed wyznaczonym terminem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu lub zmiany jego terminu na możliwie najszybszy wolny termin w przypadku wystąpienia nagłych oraz niezależnych od pracownika sytuacji. 6. W momencie przełożenia terminu z przyczyny wynikającej ze strony Salonu, wpłacony zadatek automatycznie zostaje przesunięty na nowy termin.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABIEGU

1. Podczas zabiegu mikropigmentacji, mimo zastosowania znieczulenia miejscowego możliwe jest odczuwanie delikatnego bólu Stopień odczuwania bólu jest różny. Jest to kwestia indywidualna, dla każdej z osób.

2. Skóra w miejscu wykonywania zabiegu zostaje podrażniona, co często powoduje zaczerwienienie czy opuchliznę. Pierwsza regeneracja zależna jest od rodzaju oraz wieku skóry i może trwać do tygodnia po wykonywaniu makijażu permanentnego. Całkowita regeneracja naskórka trwa do 4 tygodni.

3. W przypadku zabiegu z kwasem hialuronowym czas regeneracji skóry może się wydłużyć. W niektórych wypadkach mogą pojawić się nierównomierne gródki w obszarach gdzie podano kwas. 4. Przed przystąpieniem do pigmentacji odbywa się konsultacja dotycząca oczekiwań klienta, analiza kolorystyczna, przedstawienie oraz dopasowanie metody pigmentacji. Kolejnym etapem jest wykonanie wizualizacji – linegrista, za pomocą kredki wykonuje wstępny szkic obrazujący wygląd makijażu po zabiegu, który jest prezentowany klientce po akceptacji.

5. W momencie pojawienia się jakichkolwiek zastrzeżeń co do kształtu czy metody którą będzie wykonywany zabieg, klient ma obowiązek poinformować o tym linergistę . W przypadku braku zastrzeżeń klient musi wyrazić zgodę lub jej brak na wykonywanie zabiegu oraz podpisać oświadczenie o akceptacji kształtu.

6. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń ze strony klienta co do wizualizacji, linergista ma prawo wykonań ją ponownie, z uwzględnieniem otrzymanych uwag lub w przypadku sprzeczności z podstawowymi zasadami estetyki odmówić wykonania zarówno wizualizacji jak i zabiegu

7. Zarówno przed, jak i po zabiegu, linergista wykonuje kilka fotografii en face obrazując stan przed i po pigmentacji. Fotografię, z pominięciem zgody pisemnej, będą służyć jako część dokumentacji do zabiegu, mogą również zostać wykorzystane w celach marketingowych.

8. Po wykonaniu pierwszej pigmentacji oraz dokumentacji fotograficznej ustalany jest termin korekty (od 4 do 8 tygodni po pierwszym zabiegu)

9. Nie zjawienie się na korekcie w wyznaczonym terminie oznacza utratę możliwości do jakichkolwiek roszczeń dotyczących braków w wykonanej pigmentacji.

10. Podczas korekty, podobnie jak w przypadku pierwszego zabiegu wykonywana jest dokumentacja fotograficzna.

11. Każdy zabieg makijażu permanentnego wykonywany przy użyciu sprzętów oraz pigmentów marki LI Pigment  utrzymuje się od 6 miesięcy do 3 lat. Trwałość makijażu uzależniona jest od rodzaju skóry, jej wieku i szybkości regeneracji, pielęgnacji, typu cery, techniki pigmentacji, jak również od jej preferencji do przyjmowania pigmentu.

12. Przedstawiony okres trwałości makijażu permanentnego jest możliwy do uzyskania tylko podczas właściwej pielęgnacji zarówno przed jak i po zabiegu oraz po wykonaniu pierwszej korekty utrwalającej zabieg. Nie wykonanie korekty spowoduje niepełny efekt zabiegu, a trwałość będzie krótsza.

13. Pierwsza korektę należy wykonać po zregenerowaniu się naskórka w terminie wyznaczonym przez linergistę, po minimalnie 4 do maksymalnie 8 tygodniach po pierwszym zabiegu. Cena pierwszej korekty wykonanej w wyznaczonym zgodnie z regulaminem terminie, zawsze jest uwzględniona w cenie zabiegu. Nie wymaga dodatkowej opłaty.

14. Jeżeli po pierwszej korekcie okaże się, że pigment słabo się przyjmuje linergista, po uprzedniej konsultacji może wyznaczyć termin na kolejną (drugą) korektę dotyczy to przyciemniania koloru, bądź zmiany techniki pigmentacji .

15. W przypadku nie zgłoszenia się na korektę zabieg makijażu permanentnego nie jest dokończony oraz może nie spełniać oczekiwań Klienta. W zaistniałej sytuacji Klient traci prawo do wszelkich roszczeń .

16. Kolor makijażu permanentnego zaczyna blaknąć od pierwszych dni po wygojeniu przez cały okres noszenia.

17. W przypadku zatajenia jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania zabiegu, linergista nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy.

18. Wszystkie pozostałe korekty są płatne zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

19. Zabieg wykonane w innych salonach nie upoważniają do wykonania darmowej korekty w AWBeautician-beauty therapy 

20. W momencie, gdy klient chce poprawić stary lub nieprawidłowo wykonany w innym salonie makijaż permanentny, powinien się zgłosić na konsultację, aby ustalić z linergistą jak kroki trzeba podjąć do uzyskania oczekiwanego efektu.

21. Konsultacje przed zabiegiem podlegają opłacie według aktualnego cennik. Jeżeli klient decyduje się na wykonanie makijażu w AWBeautician-beauty therapy kwota konsultacji jest odliczana od kosztów zabiegu.

22. W sytuacji, kiedy Klient jest w czasie długotrwałego leczenia lub właśnie zakończył okres terapii, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegu.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE WYKONYWANIA ZABIEGU

 1. Podczas wykonywania zabiegu, każda klientka (klient) ma zapewnione sterylne warunki oraz wyłączność osoby wykonującej zabieg.

2. Bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu linergista bądź wyznaczony pracownik dokładnie sprawdza stan stanowiska. W razie potrzeby wszystkie środki jednorazowe, ochronne oraz potrzebne do pracy narzędzia są uzupełniane.

3. Wszystkie środki potrzebne do wykonania zabiegu takie jak: igły, rękawiczki, waciki, patyczki, znieczulenia w plastrach, podkłady itp., są jednorazowe. Po każdym zabiegu poddawane są utylizacji.

4. Maszynki oraz narzędzia wielokrotnego użytku, w szczególności pęsety czy nożyczki do brwi podlegają dezynfekcji oraz sterylizacji po każdym zabiegu w autoclawie. Blaty i fotele natomiast, dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

5. Bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu Klient zobowiązany jest wypełnić ankietę medyczną przeznaczoną do konkretnego zabiegu w celu wykluczenia wszelkich przeciwwskazań do wykonania pigmentacji oraz wpływających na efekt końcowy.

6. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach lub alergiach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. 7. Klienci zobowiązani są poinformować pracownik o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

8. W przypadku, gdy pracownik ma wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu ma prawo odmówić jego wykonania.

 

 

Podpis i data ………………………………….